Agenda

Bespreking bewerkte foto’s

Iedereen krijgt ruim voor deze datum een of meerdere raw-bestanden mee naar huis om deze te bewerken naar eigen inzicht. Iedereen wordt geacht de stappen die genomen zijn tijdens de bewerking te noteren en mee te nemen naar de clubavond zodat ze besproken kunnen worden.

Deze avond staat onder leiding van Jan en Jack.